Styrelsen sammanträder varannan månad. För tillfället består styrelsen av:
Andreas Torndahl, Ordförande
Yngve Olsson, Kassör
Karin Grönvall, Sekreterare
Jon Fagerlund
Jan Josterud
Arne Palm
Axel Seugling
Maria Bolin