Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Stenrundan

 

STENRUNDAN

 

Besök utställningen ”Svart Granit” och vandra den spännande vandringsleden ”Stenrundan” i Immeln.

Stenm

I utställningen får du, i text och bild, en levande beskrivning av hur den svarta diabasen, som bildades för mer än en miljard år sedan, skapade något som liknade en guldrusch i bygden under 1900-talets första hälft. Givetvis finns bilder och utförliga beskrivningar kring livet och arbetet i stenbrotten. Du får även sanningen om den omtalade ”Hitlerstenen” som lagrades i Immelns båthamn under andra världskriget.

Eftersom utställningen inryms i det gamla vattentornet, som försåg ångloken med vatten, finns även text och bilder kring järnvägens historia i Immeln. Redan 1885 startades ”K I J” (Kristianstad–Immelns Järnvägar). Vi har unika bilder på de första loken och vagnarna samt en informativ skiss över hur själva vattentornet en gång fungerade.

Vandringsleden erbjuder en unik tur genom historien, kantad av en härlig omväxlande natur. Bord för fikapausen finns utplacerade längs leden.

Information får du också i vår folder med kartguide över Stenrundan. Du kan hämta den på turistbyråerna, i kiosken vid Immelns badplats eller i Immelns Kanotcenter. Du kan även hämta information och kartguide i PDF-format genom att klicka på länkarna nedan.

Nyckel till utställningen lånar du i kiosken vid Immelns badplats eller i Immelns Kanotcenter. (Depositionsavgift 50:- som återfås när nyckeln lämnas tillbaka.).

Vi hälsar både bygdens folk och mer långväga besökare varmt välkomna!

 

Immelns Bygdeförening Stengruppen

Information Svart Granit

Karta Svart granit

Kontakt
E-post: svartgranit@immeln.info
Telefon: 0733-14 45 76

leden

stenmuseet