Stenrundan – en annorlunda vandringsled

Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet, till Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam natur. Leden är 5,2 km lång och upplagd så att det också är möjligt att vandra kortare avsnitt. Mer om Stenrundan.

 

Det finns fyra nya leder

Stenrundan har funnits tidigare, den har start och mål vid Stenmuséet (vattentornet). De andra lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från Kanotcentralen. Där finns också info om lederna.

Karta Stenrundan som även innehåller intressant historia.

 

Stenmuséet

Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas i Immelns Camping Kiosken eller Kanotcentralen (depositionsavgift 50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 eller 044-96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. Mer om Stenmuséet.

 

RÅBOCKALEDEN

I projektet vandringsleder kring Immeln planeras en led från Kanotcentralen till Råbockabackarna mot Krämeboda, sedan över vägen mot sjön tillbaka till samhället.
Ansökan om medel för genomförandet ligger hos Jordbruksverket.

Spårcentralen blir en karta med information om Immelnområdet och dess natur och kultur.
Markägarna är välvilligt inställda till projektet.

”Landskapet runt omkring oss är vår livsvärld, det ger mening att lära kännas.”/Harry Martinsson.